OBECNÍ ÚŘAD + SBĚRNÝ DVŮR O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Ve dnech 22.12.2017 – 2.1.2018 bude obecní úřad z důvodu svátků a čerpání dovolené uzavřen. Poslední provozní den sběrného dvora v tomto roce bude v sobotu 23. prosince, znovu otevřen bude ve středu 3.1.2018. 

Pytlový sběr 
V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten finanční bonus za vytříděný odpad roku  2017. Do tohoto bonusu budou započteny ještě pytle s plasty a nápojovými kartóny a balíky papíru dovezené do sběrného dvora
do soboty 16. prosince, po tomto datu již bude tvořen finanční bonus roku 2018. Připomínáme, že odpady v pytlích musí být čisté, sešlápnuté, v opačném případě nebude finanční bonus přiznán.

Zimní provozní doba sběrného dvora: 

středa     13 – 17 hodin

sobota      8 – 12 hodin

 


 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj