Aktuality

OBECNÍ ÚŘAD + SBĚRNÝ DVŮR O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Ve dnech 22.12.2017 – 2.1.2018 bude obecní úřad z důvodu svátků a čerpání dovolené uzavřen. Poslední provozní den sběrného dvora v tomto roce bude v sobotu 23. prosince, znovu otevřen bude ve středu 3.1.2018. 

Pytlový sběr 
V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten finanční bonus za vytříděný odpad roku  2017. Do tohoto bonusu budou započteny ještě pytle s plasty a nápojovými kartóny a balíky papíru dovezené do sběrného dvora
do soboty 16. prosince, po tomto datu již bude tvořen finanční bonus roku 2018. Připomínáme, že odpady v pytlích musí být čisté, sešlápnuté, v opačném případě nebude finanční bonus přiznán.

Zimní provozní doba sběrného dvora: 

středa     13 – 17 hodin

sobota      8 – 12 hodin

 


UZAVŘENÍ POŠTY PARTNER O SVÁTCÍCH

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech od 22.12.2017 – 2.1.2018 bude zcela uzavřena Pošta Partner Trojanovice.

Výplata odnosných důchodů bude prováděna dle jejich splatnosti takto:

Splatnost:                                          Výplatní den:

     2.12.2017                                       1.12.2017
     4.12.2017                                       4.12.2017
     6.12.2017                                       6.12.2017
     8.12.2017                                       8.12.2017
   10.12.2017                                     11.12.2017
   12.12.2017                                     12.12.2017
   14.12.2017                                     14.12.2017
   16.12.2017                                     15.12.2017
   18.12.2017                                     18.12.2017
   20.12.2017                                     20.12.2017
   22.12.2017                                     21.12.2017
   24.12.2017                                   Bude doručován na adresu dne 22.12.2017, z důvodů uzavření Pošty

     2.1.2018                                     Bude doručován na adresu dne 2.1.2018, z důvodů uzavření Pošty
                

Děkujeme za pochopení
Pošta Partner Trojanovice

 

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj