F. J. Troyer - zakladatel obce


 

Ferdinand Julius hrabě Troyer altse narodil 20. ledna 1698 v Innsbrucku.
Jeho otec František Antonín – tyrolský kancléř a tajný rada – byl v roce 1697 povýšen do hraběcího stavu. Jeho matkou byla Maria Maxmiliana z Teuffenbachu. Ferdinand Julius obdržel olomoucký kanonikát už 11. listopadu 1711 a 25. prosince 1720 byl vysvěcen na kněze. Roku 1731 se stal arcidiakonem v Opavě a od roku 1741 somscholastikem v Olomouci. Když byl jeho předchůdce biskup Jakob Ernest přeložen do Salzburgu, stal se hrabě Troyer 9. prosince 1745 olomouckým biskupem a 22. ledna následujícího roku byl slavnostně vysvěcen.  V květnu byl jmenován tajným radou a 9. října 1746 obdržel titul císařský rada. 10. dubna 1747 jej papež Benedikt XIV. jmenoval kardinálem. Po smrti vídeňského arcibiskupa kardinála Kollonitsche 12. dubna 1751 byl hrabě Troyer jmenován
protektorem Germánie. Biskup Troyer se snažil završit proces svatořečení Jana Sarkandra, toto se mu ovšem nepovedlo, proces byl přerušen smrtí papeže. V letech 1754-56 provedl vizitaci celé diecéze. altNechal zesílit opevnění Olomouce a nedaleko Vyškova postavit tři lovecké zámečky, které pojmenoval Ferdinandsruh, Juliusburg a Troyerstein. V roce 1748 založil obec Trojanovice jako odměnu pasekářům za jejich namáhavou práci. Když v roce 1752 vyhořel kroměřížský biskupský zámek, věnoval značné sumy na jeho obnovu.
Hrabě Troyer zemřel 5. února 1758 v Brně a je pohřben v Olomouci.

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj