Řemesla a zaměstnání

altHlavním zaměstnáním obyvatel Trojanovic byla nejprve pastva ovcí na salaších. Až do roku 1835 byl např. odlesněn vrchol Radhoště a pásly se tam ovce. V tomto roce dal polesní úřad svahy Radhoště zalesnit. Tímto datem prakticky končí salašnictví v Trojanovicích. Pastva ovcí je plně nahrazena polním hospodářstvím na trojanovských pasekách. Původně všichni pasekáři byli dřevorubci, mýtili lesy, vzniklé paseky zúrodňovali a přecházeli na polní hospodářství.

Veškeré obyvatelstvo však půda nemohla uživit, proto si pasekáři museli zajistit i jiné živobytí. Menší pasekáři po obstarání domácích polních prací odcházeli do světa za výdělkem. Zaměstnáni byli především v textilních továrnách nebo jako ženci odcházeli také za prací na Hanou. Mnoho mužů bylo zaměstnáno v závodech v Moravské Ostravě, Vítkovicích a v Kopřivnici. Ti, kteří za výdělkem neodcházeli do světa, byli zaměstnáni jako dřevorubci v lesích. V zimě si pasekáři vydělávali rukodělnou prací, především tkalcovstvím, košíkářstvím, dřevořezbou apod. Kolektivizací bylo polní hospodářství přerušeno a dnes již prakticky nefunguje. V celých Trojanovicích je v současnosti registrováno 52 zemědělských hospodářství. Ostatní obyvatelé obce dojíždějí za prací většinou do blízkého Frenštátu p. R.

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj