Kříže

altKříž pod Javorníkem

Loc: 49°31‘37.9“N, 18°11‘45.0“E

Kříž z roku 1796 nechali postavit trojanovští občané Jiří Chovanec, Josef Horečka a Jan Tichavský. Tento kříž byl prohlášen Kulturní památkou ČR. Podle vyjádření Památkového ústavu v Ostravě patří tento kříž k nejpěknějším a nejhodnotnějším v Moravskoslezském kraji.

 altKříž u cesty na Pindulu u č. p. 77

Loc: 49°30‘39.2“N, 18°11‘42.6“E

Kříž nedaleko Pinduly (sedlo mezi Trojanovicemi a Rožnovem p. R.) byl postaven nákladem Tomáše Zbavitela z č. p. 77 v roce 1908. V roce 2005 jej na vlastní náklady nechala zrestaurovat paní Marie Zbavitelová.

altKříž na Pinduli

Loc: 49°29‘59.0“N, 18°11‘6.1“E

Kříž z roku 1751 je druhou nejstarší církevní památkou v obci. Kříž byl postaven ze zbojnických peněz, jak uvádí kronikář Trojanovic. Viz. Pověsti a legendy.


altKříž na Radhošti

Loc: 49°29‘31.2“N, 18°13‘21.7“E

Na Radhošti byl postaven první kříž již v roce 1735. Tento byl dřevěný a nahrazen kamenným v roce 1805. Nechal jej postavit rožnovský měšťan Michal Janík. V roce 1808 byl kříž povalen v bouři a znovu postaven. Po přestavbě kaple byl v roce 1931 přemístěn před vchod do kaple a na jeho původní místo byla umístěna socha sv. Cyrila a Metoděje.
 altKříž na Kopané

Loc: 49°31‘8.9“N, 18°13‘2.9“E

Kříž se nachází u cesty Solárka u odbočky na Kopanou. Nechali jej postavit v roce 1886 Josef Makový a Tomeš Pargač. Opravován byl v letech 1921 a 1972. V roce 2009 byl kříž kompletně zrekonstruován.

altKříž na Lomné

Loc: 49°31‘24.4“N, 18°14‘12.8“E

Kříž se nachází uprostřed kruhového objezdu na Lomné. Dle nápisu na kříži „Kříž tento byl v 1843 od Trojanovických sousedův postaven a bleskem hromovým byl v 1896 poškozen a v tom roku byl za doby obecního starosty Karla Kociána od sousedův z Lomné opraven“.

altKříž na křižovatce na Bystrém

Loc: 49°31‘27.5“N, 18°16‘26.4“E

Kříž je umístěn nedaleko planiskového mostu přes potok Bystrý.
Byl postaven a požehnán v roce 2000. Zhotovil jej místní kameník p. Miroslav Uhlář z č. p. 257. Na kříž kromě občanů přispěl také starosta obce p. Drahomír Strnadel.

altKříž na Bystrém u č. p. 291

Loc: 49°31‘53.7“N, 18°14‘37.9“E

Kříž byl zbudován v roce 1909 na náklady Johany Poláškové z č. p. 306 v Trojanovicích a její dcery Anežky, ovdovělé Rajnochové. Stojí na pozemku Josefa Káni z č. p. 291.


altKříž na Bystrém u č. p. 314

Loc: 49°31‘21.6“N, 18°16‘22.6“E

Kříž, který je poblíž domu pana Kytrycha č. p. 314, nechal postavit Matouš Čada s manželkou ke cti
a chvále Boží roku 1902.

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj