Zvoničky

 

Zvoničky byly tradičně od založení obce v částech Pod Javorníkem, Pod Radhoštěm, na Lomné a na Bystrém. Zvoník zvonil vždy ráno, v poledne a večer, také když někdo zemřel, nebo když hořelo.


Zvonička pod Javorníkemalt

Loc: 49°31‘37.7“N, 18°11‘45.0“E

Zvonička pochází z roku 1941. Na její výstavbě se podílel také tesař Karel Halamíček. Původně jednoduchá zvonička byla na zahradě obchodníka Josefa Mikesky z č. p. 33.
Funkci zvoníka zastává paní Milena Mužíková z č.p. 698.


Zvonička pod Radhoštěmalt

Loc: 49°30‘57.0“N, 18°12‘16.8“E

Tato zvonička je umístěna pod Radhoštěm u cesty Solárka poblíž bývalé školy. Byla postavena v roce 1971. Stavbu vyprojektoval František Šmajstrla a postavili ji místní tesaři pod vedením pana
Adamčíka. Původní zvon, který je uznán kulturní památkou, se nachází v archivu obecního úřadu. Na zvoničce je nainstalována funkční replika.
Funkci zvoníka zastává pan Ladislav Šmajstrla z č. p. 98.Zvonička v Karlovicíchalt

Loc: 49°30‘34.9“N, 18°13‘52.1“E

Zvonička je umístěna v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Jedná se o nejmladší zvoničku v Trojanovicích. Vysvěcena byla v roce 1998. Zvoničku vyprojektoval architekt
Aleš Krkoška a její stavbu provedla fi rma Juráň z Ústí u Vsetína. Zvon, vážící 35 kg, ulil zvonařský mistr Josef Tkadlec z Halenkova.
Dárcem zvonu byl starosta pan Drahomír Strnadel z č. p. 454, který také zastává funkci zvoníka.Zvonička na Bystrémalt

Loc: 49°31‘30.6“N, 18°15‘32.9“E

Tato zvonička je zřejmě jedna z nejstarších v obci. Její zvon z roku 1769 je kulturní památkou, stejně jako socha Panny Marie z roku 1720, stojící vedle zvonice. Na zvonici je umístěna kopie zvonu a originál je v archivu obecního úřadu. Původní zvonička byla menší a byla velmi jednoduchá. V polovině 50. let ji do dnešní podoby vystavěli tesaři Josef Káňa a Valentin Strnadel.
Funkci zvoníka zastává p. Pavel Uhlář z č. p. 593.
Zvonička na Horečkách - Strážkyně Beskyd

Tato otevřená duchovní stavba symbolizuje nesouhlas obyvatel
s těžbou uhlí v Beskydech.alt Iniciátorem stavby je občanské sdružení Naše Beskydy. Moderní design zvoničky je dílem architektů Kamila Mrvy a Martina Rosy. Stavba vychází z valašské lidové tradice jednoduchých dřevěných zvoniček. Vedle celodřevěné konstrukce s šindelovým pláštěm stojí osmimetrové stožáry ze tří modřínových trámů nesoucích třicet kilogramů vážící zvon z dílny v Halenkově, který  bude odzvánět umíráček dolu Frenštát.  Kromě loga občanského sdružení Naše Beskydy, znaku Trojanovic a Frenštátu nese zvon jména 37 měst a obcí, které se spojily proti těžbě uhlí v Beskydech. Na spodním okraji zvonu je vysázen citát frenštátského rodáka Josefa Kaluse „Kdo hory mé haní, jako by mne haněl, kdo hory mé chválí, jak by se mi klaněl.“ 
Poprvé se symbolický umíráček rozezněl při třetím výročí
Uzamčení země Valašské na 100 roků 15. května 2010.

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj