Klub důchodců na Lomné

altKlub důchodců Na Lomné byl založen 5. 12. 1995. Vedení se ochotně ujal pan Jan Střalka a paní Jana Jaškovská. Do klubu se přihlásilo asi 40 občanů z Lomné, Bystrého, z Kopané i z Frenštátu. Během let někteří odešli na věčnost, jiní z vážných zdravotních důvodů, ale noví opět přibyli a pravidelně schůzky navštěvují vždy druhé a čtvrté úterý v měsíci v místní hasičské zbrojnici.

Schůzky vždy mají zajímavou náplň, ať už to jsou besedy s představiteli obce, zdejší lékařkou, kosmetičkou, požárnicí, ředitelem domu důchodců a podobně. Jsou pořádány soutěže zábavné a vědomostní, výstavky ručních prací, výpěstků zeleniny a ovoce, výrobků z papíru, malování kraslic a pletení tatarů. Pravidelně jsou pořádány zájezdy do Věžek na nákup stromků, keřů a květin a na nákupy do Polského Těšína. Jsou prováděny i sportovní akce – výstup na Radhošť, Lysou horu, Javorník, Bílou a Grúň, hra v kuželky a zimní lyžování a sáňkování. Populární je smažení vaječiny, grilování kuřat, oslava Dne matek s programem a krmášová zábava s pohoštěním v převlecích a maskách. Scházíme se i s důchodci z Pod Javorníka, Lichnova, Ostravy a Zašové, kdy setkání jsou doprovázena vlastní nebo najatou hudbou, zpěvem a programem. Setkání v hasičárně končívají ve zpěvu při harmonice paní Jaškovské, pana Řezníčka a takt udává ozembouch pana Dobiáše.

Všechny tyto aktivity připravují paní Jana Jaškovská, manželé Šimčákovi a paní Jana Dobiášová a Marie Dobiášová. Plán akcí je připravován vždy na pololetí, v červenci jsou prázdniny, kdy se schůzky nekonají, ale od srpna hasičárna zase ožívá hlasem a zpěvem důchodců.


                                                                                                        Božena Michnová
 

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj