Valašský soubor písní a tanců Radhošť

altValašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic působí v obci od roku 1950.
Dnes má soubor 32 členů - tanečníků a muzikantů vlastní cimbálové muziky.

Pro svůj program využívá především písní a tanců severní oblasti Valašska.

Z písní a tanců sestavuje programová  pásma, ve kterých se odráží život - práce i zábava na dědině v průběhu roku  i vztah obyvatel dědiny k rodnému kraji, např.
Pod Radhoštěm v pasekách, U muziky,  Na salaši,  Na pastviskách, Senoseč, Dožínky, Do Frenštátu na jarmak, taneční pásma Valašských točených a Šindelový,  pásmo vánočních koled  a pod.

Soubor je členem FOS ĆR a  zúčastňuje se pravidelně  přehlídek folklorních souborů Prameny. Vystupuje při kulturních akcích v obci, v okolí i ve vzdálenějších místech republiky,  např. na festivalu v Rožnově p.R., v Dolní Lomné, v Praze  a také v zahraničí. V minulých letech vystupoval soubor v Německu, Rakousku, v bulharském Burgasu, v Řecku a 3x v Polsku.V roce 2006 navštívil soubor Texas v USA u příležitosti 150 výročí odchodu prvních obyvatel našeho kraje za prací do USA a uspořádal tam řadu vystoupení.

Soubor každoročně pořádá valašský bál a kácení máje.

Soubor je spolupořadatelem Setkání cimbálových muzik Valašského království a účastní se Frenštátských  folklorních slavností.

Vedoucím souboru - Ing. Petr Michna
choreografka - Marie Hrnčířová
primáška cimbálové muziky - Mgr. Lenka Pustějovská

http://soubor-radhost.cz

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj