Stavění a kácení máje

alt1. a 31. května

Tradice stavění máje je starou tradicí, která navazuje na oblíbené svátky jara. Tyto svátky mají své kořeny již v pohanských společenstvích. Např. tradiční přehlídky na franském dvoře byly přesunuty na počest jara už v roce 755 z března na květen. V literatuře minesengerů se už ve 13. stol. vypráví o „Liebesmaien“ - zelených ozdobených větvičkách - jako o důkazu lásky. Májové průvody a tance jsou známé v Itálii, Německu, Švédsku i jiných zemích. Právě od časů Franské říše se konaly vždy k 1. květnu odvody. Odvedení rekruti prováděli různé žertíky a hry, což se přeneslo do dnešní doby. O stavění máje máme zmínku v literatuře, kdy v roce 1422 dostal za tento čin nápadník ruku své vyvolené nevěsty. Bohužel od roku 1933 se svátku jara, znovuzrození a obrození zmocnil Hitler a využil jej pro svou propagandu na znovuobrození německého národa. Totéž se stalo po roce 1945, kdy na tuto nacistickou propagandu navázala propaganda komunistická. Přesto se oslava jara a s ním spojené stavění máje dochovalo dodnes. V Trojanovicích staví máje spolky občanské (Karlovice), hasičské (Lomná), sportovní (pod Javorníkem, Bystré) a valašské taneční (pod Javorníkem). Máje se staví také na pasekách a symbolizují místa, kde jsou svobodné slečny na vdávání. Stavění i kácení máje je doprovázeno vždy veselicemi, muzikou i tancem valašských souborů nebo místních hudebních skupin.

Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj