Územní plán - změna 1

Dokument ve formátu pdf otevřete kliknutím zde

 

Titul. listy

UPR.Trojanovice.návrh.Zm.I

UPR.Trojanovice.odůvod. ZM.Č.1.doc

UPR.TROJANOVICE.ZM.1.text.11.07.doc

 

I.B.1 KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH, DOPRAVA

legenda

výkres

 

I.B.2 NAVRH FUNKČNÍCH ZÓN

legenda

výkres

 

I.B.3 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

legenda

výkres

 

I.B.4 ENERGETIKA, SPOJE

legenda

výkres

 

I.B.5 VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ STAVBY

legenda

výkres

průsvitka

 

I.B VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

legenda

výkres

 

II.B.7 ŠIRŠÍ VZTAHY

legenda

výkres

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj